Advocatenkantoor Van den Steene

Gespecialiseerd in burgerlijk recht, handelsrecht, strafrecht en bemiddelingen

Ons kantoor

Het kantoor is gegroeid van een eenmanskantoor tot een advocatenkantoor om ervoor te kunnen zorgen dat we de permanente evolutie van de regelgeving in onze maatschappij kunnen opvolgen.

Een van onze troeven is het persoonlijk contact dat met de cliënt wordt onderhouden. Geen enkele overeenkomst of standpunt wordt ingenomen zonder raadpleging van de cliënt.

Onze werkwijze

Elk dossier wordt als een afzonderlijk project bekeken waarbij de juridische problematiek in team wordt besproken en in nauw overleg met de cliënt behandeld.

Wij zullen steeds trachten procedures te voorkomen en tot een minnelijke regeling te komen via onderhandelingen tussen partijen. Door een snelle en tijdige consultatie kan u ons advies inwinnen en kunnen soms heel wat processen worden vermeden. Wij zullen u helpen moeilijkheden te vermijden of andere op te lossen zonder dat het daarbij tot een procedure hoeft te komen.

Vragen?

Mocht u twijfelen of er een oplossing bestaat voor uw probleem, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij bekijken samen uw probleem en maken een overzicht van de mogelijkheden die voor u openstaan.